To the start page Contact us Log in
Select country   Select series
-->
 

Ukraine Cup UKR

Medallists
Pos.GSBName
1.303Mykhaylo Spivakovskyy
2.201Yevhen Levdansky
3.200Dmytro Litvinyuk
4.110Alexey Titov
5.110Dmytro Kudrytsky
6.100Evgeniy Matantsev
7.030Vitaliy Sapozhnikov
8.010Anton Umanskyy
9.010Grigoriy Dubinin
Pos.GSBName
10.010Maria Yalbacheva
11.010Mykyta Kushnir
12.010Roman Ignatenko
13.002Serhiy Tsyba
14.001Alexandr Kosyrev
15.001Mykhaylo Shalomayev
16.001Vitaly Skorobogatov
17.001Yan Zaripov

Scheduled tournaments belonging to the selected series (1 tournament)
DateTournamentwebCity? Players
12.5.2018Ukraine Cup 2018 Kyiv0

Past tournaments belonging to the selected series (10 tournaments)
DateTournamentWebCityWinnerPlayers
8.4.2017Ukraine Cup 2017webKyivEvgeniy Matantsev39
30.4.2016Ukraine Cup 2016 KyivDmytro Litvinyuk20
2.5.2015Ukraine Cup 2015 KyivDmytro Litvinyuk26
3.5.2014Ukraine Cup 2014webKyivMykhaylo Spivakovskyy28
4.5.2013Ukraine Cup 2013 KyivMykhaylo Spivakovskyy38
5.5.2012Ukraine Cup 2012webKyivYevhen Levdansky47
30.4.2011Ukraine Cup 2011 KyivMykhaylo Spivakovskyy45
19.12.2009Ukraine Cup 2009/10 KyivDmytro Kudrytsky40
9.5.2009Ukraine Cup 2009 KyivYevhen Levdansky60
13.10.2007Ukraine Cup 2007webKyivAlexey Titov46