To the start page Contact us Log in
Select country   Select series
-->
 

Kyiv Championships UKR

Medallists
Pos.GSBName
1.2596Mykhaylo Spivakovskyy
2.1666Oleksii Husak
3.1011Yevhen Levdansky
4.821Roman Ignatenko
5.772Oleksii Korabel
6.254Dmytro Kudrytsky
7.245Anton Umanskyy
8.242Dmytro Marmaliuk
9.213Nazar Kondrashevskyi
10.123Hanna Ivantsova
11.111Viktor Levdansky
12.101Viktoriya Noselivska
13.101Yuriy Yamburenko
14.100Anatolii Sapozhnikov
15.097Anatoliy Datsenko
16.054Yevhen Rykun
17.052Dmytro Donets
18.030Anatoliy Tishaev
19.022Oleg Dorichenko
20.022Oleksandr Danylenko
Pos.GSBName
21.022Serhiy Tsyba
22.012Ihor Zaporozhets
23.012Vladislav Semenchuk
24.011Orest Tkach
25.010Alexandr Zaytsev
26.010Fedor Chernochenko
27.010Oleksandr Martynenko
28.010Roman Kademin
29.010Volodymyr Yakovliev
30.010Yevhen Yukhnytsya
31.003Andryy Lapchenko
32.003Gleb Baybaev
33.003Maksym Peskov
34.003Pavlo Pylypenko
35.002Mikhail Kravchuk
36.001Oleksandr Zaichuk
37.001Ruslan Kobchuk
38.001Valentyn Korabel
39.001Vitaliy Sapozhnikov
40.001Yurii Shapovalenko

Scheduled tournaments belonging to the selected series
no tournaments were found

Past tournaments belonging to the selected series (79 tournaments)
DateTournamentWebCityWinnerPlayers
05.02.2022Kyiv Championships 2021/22 #3 KyivRoman Ignatenko12
16.01.2022* Kyiv Championships 2021/22 #2 KyivRoman Ignatenko13
20.11.2021Kyiv Championships 2021/22 #1 KyivAnatolii Sapozhnikov12
07.02.2021Kyiv Championships 2020/21 #3 KyivOleksii Korabel17
17.01.2021* Kyiv Championships 2020/21 #2 KyivOleksii Korabel8
31.10.2020Kyiv Championships 2020/21 #1 KyivMykhaylo Spivakovskyy9
01.02.2020Kyiv Championships 2019/20 #3 KyivHanna Ivantsova11
12.01.2020Kyiv Championships 2019/20 #2 KyivOleksii Korabel13
23.11.2019Kyiv Championships 2019/20 #1 KyivOleksii Korabel12
25.05.2019* Kyiv Championships 2018/19 #5 KyivAnton Umanskyy16
16.02.2019Kyiv Championships 2018/19 #4 KyivAnton Umanskyy22
27.01.2019Kyiv Championships 2018/19 #3 KyivDmytro Marmaliuk20
10.11.2018Kyiv Championships 2018/19 #2 KyivRoman Ignatenko19
15.09.2018Kyiv Championships 2018/19 #1 KyivRoman Ignatenko11
21.07.2018Kyiv Championships 2017/18 #3 KyivNazar Kondrashevskyi4
27.01.2018Kyiv Championships 2017/18 #2 KyivRoman Ignatenko14
16.12.2017Kyiv Championships 2017/18 #1 KyivOleksii Korabel11
27.05.2017Kyiv Championships 2016/17 #5 KyivRoman Ignatenko14
14.05.2017Kyiv Championships 2016/17 #4 KyivRoman Ignatenko11
11.02.2017Kyiv Championships 2016/17 #3 KyivRoman Ignatenko20
10.12.2016Kyiv Championships 2016/17 #2 KyivOleksii Korabel21
19.11.2016Kyiv Championships 2016/17 #1 KyivNazar Kondrashevskyi14
12.06.2016Kyiv Championships 2015/16 #3 KyivMykhaylo Spivakovskyy17
23.01.2016Kyiv Championships 2015/16 #2 KyivDmytro Marmaliuk17
24.10.2015Kyiv Championships 2015/16 #1 KyivOleksii Korabel14
16.05.2015Kyiv Championships 2014/15 #5 KyivMykhaylo Spivakovskyy10
17.01.2015Kyiv Championships 2014/15 #4 KyivMykhaylo Spivakovskyy22
29.11.2014Kyiv Championships 2014/15 #3 KyivViktoriya Noselivska24
01.11.2014Kyiv Championships 2014/15 #2 KyivMykhaylo Spivakovskyy23
27.09.2014Kyiv Championships 2014/15 #1 KyivMykhaylo Spivakovskyy16
17.05.2014Kyiv Championships 2013/14 #5 KyivMykhaylo Spivakovskyy17
15.02.2014Kyiv Championships 2013/14 #4 KyivMykhaylo Spivakovskyy20
28.12.2013Kyiv Championships 2013/14 #3 KyivMykhaylo Spivakovskyy23
09.11.2013Kyiv Championships 2013/14 #2 KyivMykhaylo Spivakovskyy25
12.10.2013Kyiv Championships 2013/14 #1 KyivMykhaylo Spivakovskyy25
19.05.2013Kyiv Championships 2012/13 #5 KyivMykhaylo Spivakovskyy18
23.03.2013Kyiv Championships 2012/13 #4 KyivMykhaylo Spivakovskyy23
02.02.2013Kyiv Championships 2012/13 #3 KyivMykhaylo Spivakovskyy38
08.12.2012Kyiv Championships 2012/13 #2 KyivMykhaylo Spivakovskyy17
13.10.2012Kyiv Championships 2012/13 #1 KyivMykhaylo Spivakovskyy23
26.05.2012Kyiv Championships 2011/12 #4webKyivMykhaylo Spivakovskyy26
21.04.2012Kyiv Championships 2011/12 #3webKyivMykhaylo Spivakovskyy27
21.01.2012Kyiv Championships 2011/12 #2webKyivYevhen Levdansky29
26.09.2011Kyiv Championships 2011/12 #1 KyivMykhaylo Spivakovskyy25
19.03.2011Kyiv Championships 2010/11 #4 KyivYevhen Levdansky36
29.01.2011Kyiv Championships 2010/11 #3 KyivMykhaylo Spivakovskyy28
25.12.2010Kyiv Championships 2010/11 #2 KyivMykhaylo Spivakovskyy17
20.11.2010Kyiv Championships 2010/11 #1 KyivMykhaylo Spivakovskyy25
29.05.2010Kyiv Championships 2009/10 #4 KyivYevhen Levdansky16
17.04.2010Kyiv Championships 2009/10 #3 KyivMykhaylo Spivakovskyy14
28.03.2010Kyiv Championships 2009/10 #2 KyivViktor Levdansky11
05.09.2009Kyiv Championships 2009/10 #1 KyivYevhen Levdansky29
30.05.2009Kyiv Championships 2008/09 #4 KyivMykhaylo Spivakovskyy23
04.04.2009Kyiv Championships 2008/09 #3 KyivYevhen Levdansky25
15.03.2009Kyiv Championships 2008/09 #2 KyivYevhen Levdansky30
27.12.2008Kyiv Championships 2008/09 #1 KyivYevhen Levdansky37
24.05.2008Kyiv Championships 2007/08 #4 KyivMykhaylo Spivakovskyy27
15.03.2008Kyiv Championships 2007/08 #3 KyivYevhen Levdansky21
22.12.2007Kyiv Championships 2007/08 #2 KyivYevhen Levdansky20
17.11.2007Kyiv Championships 2007/08 #1 KyivOleksii Husak23
26.05.2007Kyiv Championships 2006/07 #5 KyivDmytro Kudrytsky22
17.02.2007Kyiv Championships 2006/07 #4 KyivYevhen Levdansky25
23.12.2006Kyiv Championships 2006/07 #3 KyivOleksii Husak28
25.11.2006Kyiv Championships 2006/07 #2 KyivOleksii Husak20
14.10.2006Kyiv Championships 2006/07 #1 KyivYuriy Yamburenko19
17.04.2006Kyiv Championships 2005/06 #5 KyivOleksii Husak12
18.02.2006Kyiv Championships 2005/06 #4 KyivOleksii Husak13
21.01.2006Kyiv Championships 2005/06 #3 KyivOleksii Husak13
03.12.2005Kyiv Championships 2005/06 #2 KyivOleksii Husak8
08.10.2005Kyiv Championships 2005/06 #1 KyivOleksii Husak14
19.11.2000Kyiv Championships 2000 #5 KyivOleksii Husak9
22.10.2000Kyiv Championships 2000 #4 KyivOleksii Husak9
16.07.2000Kyiv Championships 2000 #3 KyivOleksii Husak9
18.06.2000Kyiv Championships 2000 #2 KyivOleksii Husak9
27.02.2000Kyiv Championships 2000 #1 KyivDmytro Kudrytsky9
19.12.1999Kyiv Championships 1999 #4 KyivOleksii Husak7
07.11.1999Kyiv Championships 1999 #3 KyivOleksii Husak8
12.09.1999Kyiv Championships 1999 #2 KyivOleksii Husak11
16.05.1999Kyiv Championships 1999 #1 KyivOleksii Husak13

Any player who wishes their personal data to no longer be displayed or stored by the ITHF is asked to contact wr.update@ithf.info. The data will then be removed or anonymised.