To the start page Contact us Log in
Select country   Select series
-->
 

Kharkiv Championships UKR

Medallists
Pos.GSBName
1.2410Mykhaylo Shalomayev
2.837Yuriy Bondarenko
3.220Roman Ignatenko
4.1116Igor Martynenko
5.192Dmytro Derkach
6.141Viacheslav Patekhin
7.111Sergey Patekhin
8.104Evgeniy Goloviznin
9.101Vitaliy Sapozhnikov
10.100Maksym Peskov
11.100Oleksii Husak
12.032Oleg Bublikov
13.012Denys Derkach
14.011Igor Scherbakov
Pos.GSBName
15.011Mykola Verbytskyy
16.010Anatolii Sapozhnikov
17.010Denis Chernjavsky
18.010Igor Novikov
19.010Mykola Krokhmal
20.010Vladimir Sannikov
21.004Oleg Bondarenko
22.002Maxim Starkov
23.002Mykhailo Bibik
24.002Oksana Derkach
25.001Mykhaylo Spalek
26.001Oleksandr Malyarozov
27.001Polina Kvasnikova
28.001Vladislav Semenchuk

Scheduled tournaments belonging to the selected series
no tournaments were found

Past tournaments belonging to the selected series (42 tournaments)
DateTournamentWebCityWinnerPlayers
13.05.2023Kharkiv Championships 2022/23 #2 KharkivYuriy Bondarenko6
01.10.2022Kharkiv Championships 2022/23 #1 KharkivIgor Martynenko4
21.11.2021Kharkiv Championships 2021/22 #2 KharkivDmytro Derkach16
17.10.2021Kharkiv Championships 2021/22 #1 KharkivYuriy Bondarenko16
12.06.2021* Kharkiv Championships 2020/21 #3 KharkivOleksii Husak7
29.05.2021Kharkiv Championships 2020/21 #2 KharkivYuriy Bondarenko5
07.11.2020Kharkiv Championships 2020/21 #1 KharkivMaksym Peskov13
12.01.2020Kharkiv Championships 2019/20 #1 KharkivYuriy Bondarenko7
12.01.2019Kharkiv Championships 2018/19 #1 KharkivYuriy Bondarenko4
14.07.2018Kharkiv Championships 2017/18 #3 KharkivYuriy Bondarenko4
09.03.2018Kharkiv Championships 2017/18 #2 KharkivYuriy Bondarenko4
16.12.2017Kharkiv Championships 2017/18 #1 KharkivYuriy Bondarenko6
21.05.2017Kharkiv Championships 2016/17 #4 KharkivMykhaylo Shalomayev10
30.04.2017Kharkiv Championships 2016/17 #3 KharkivMykhaylo Shalomayev8
15.01.2017Kharkiv Championships 2016/17 #2 KharkivMykhaylo Shalomayev8
11.09.2016Kharkiv Championships 2016/17 #1 KharkivMykhaylo Shalomayev11
21.02.2016Kharkiv Championships 2015/16 #4 KharkivVitaliy Sapozhnikov21
24.01.2016Kharkiv Championships 2015/16 #3 KharkivMykhaylo Shalomayev20
20.12.2015Kharkiv Championships 2015/16 #2 KharkivMykhaylo Shalomayev13
20.09.2015Kharkiv Championships 2015/16 #1 KharkivMykhaylo Shalomayev13
17.05.2015Kharkiv Championships 2014/15 #4 KharkivMykhaylo Shalomayev10
15.02.2015Kharkiv Championships 2014/15 #3 KharkivMykhaylo Shalomayev11
18.01.2015Kharkiv Championships 2014/15 #2 KharkivMykhaylo Shalomayev11
05.10.2014Kharkiv Championships 2014/15 #1 KharkivMykhaylo Shalomayev9
30.03.2014Kharkiv Championships 2013/14 #4 KharkivMykhaylo Shalomayev11
23.02.2014* Kharkiv Championships 2013/14 #3 KharkivMykhaylo Shalomayev9
09.02.2014UTHL Kursk-Kharkiv-Mariupol-Azov Championships 2013/14 #2 KharkivRoman Ignatenko20
10.11.2013Kharkiv Championships 2013/14 #2 KharkivEvgeniy Goloviznin19
22.09.2013Kharkiv Championships 2013/14 #1 KharkivSergey Patekhin17
12.05.2013Kharkiv Championships 2012/13 #4 KharkivMykhaylo Shalomayev11
10.02.2013UTHL Kursk-Kharkiv-Mariupol Championships 2012/13 #2 KharkivRoman Ignatenko28
06.01.2013Kharkiv Championships 2012/13 #3 KharkivMykhaylo Shalomayev17
09.12.2012Kharkiv Championships 2012/13 #2 KharkivMykhaylo Shalomayev21
14.10.2012Kharkiv Championships 2012/13 #1 KharkivMykhaylo Shalomayev17
27.05.2012Kharkiv Championships 2011/12 #4 KharkivViacheslav Patekhin23
04.03.2012Kharkiv Championships 2011/12 #3 KharkivMykhaylo Shalomayev11
27.11.2011Kharkiv Championships 2011/12 #2webKharkivMykhaylo Shalomayev20
01.10.2011Kharkiv Championships 2011/12 #1 KharkivMykhaylo Shalomayev26
17.04.2011Kharkiv Championships 2010/11 #4 KharkivMykhaylo Shalomayev15
20.02.2011Kharkiv Championships 2010/11 #3 KharkivMykhaylo Shalomayev9
26.12.2010Kharkiv Championships 2010/11 #2 KharkivMykhaylo Shalomayev10
26.09.2010Kharkiv Championships 2010/11 #1 KharkivMykhaylo Shalomayev9

Any player who wishes their personal data to no longer be displayed or stored by the ITHF is asked to contact wr.update@ithf.info. The data will then be removed or anonymised.