To the start page Contact us Log in
Select country   Select club
-->
 

POLY FIN
Club rank: 57.
City: Helsinki
Contact person: Niko Tuominen
Mail address: mail
club web page

Players ranked at the ranking (18)
Rank Points
306.Ismo Aulaskari1948
308.Petteri Sevon1937
377.Niko Tuominen1759
512.Timo Toivonen1433
516.Lauri Eronen1423
661.Vesa Virri1114
755.Lauri Happo924
789.Ismo Lahtinen858
916.Aku Haapalinna670
989.Jouni Tikkanen577
1055.Lassi Kivinen500
1238.Petteri Hintsanen348
1379.Jussi Heinonen273
1661.Janne Rantanen174
1757.Pasi Vihinen151
1967.Angi Mauranen112
2050.Petrus Laitinmaki102
9897.Tuomo Ala-Kojola0

Members of the club no longer ranked at the ranking (65)
Kale Aalto
Veli-Pekka Ahonen
Teemu Ajalin
Jussi Arpalahti
Lauri Aulaskari
Lauri Elonheimo
Juha Erholm
Jari Eskelinen
Jan-Erik Eskola
Tom Hagg
Roope Havu
Ville Heikkinen
Esa Heilimo
Ville Hietala
Ville Hietanen
Patrik Hoyer
Riikka Huotari
Perttu Hytonen
Juho Inkinen
Juho Iso-Markku
Jaakko Itkonen
Ilmari Jarvenpaa
Mikko Jarvinen
Mikko-H. Jarvinen
Matti Johansson
Tero Kallio
Kari Kaukonen
Nina Killstrom
Sami Kokljiuschkin
Teemu Korhonen
Lauri Korkeaoja
Joonas Kylliainen
Jussi Laukkanen
 
Ville Laukkanen
Janne Linnolahti
Lorelle Mann
Mikko Martela
Sampsa Mattila
Pekka Metsola
Jaakko Nenonen
Kristiina Nuottimaki
Mikko Nyrhinen
Jaakko Nyrola
Sakari Paunila
Jukka Pihonen
Matti Pulakka
Sasu Pulli
Tuomas Pylkkanen
Tapio Pyysalo
Sampsa Rasanen
Maija Rinne
Visa Roysko
Juho Saastamoinen
Aaro Sahari
Ilkka Salonen
Rate Staboulis
Tuomas Talka
Simo Tiainen
Edwin Tormala
Petteri Tuohino
Sampsa Turunen
Ilari Valjus
Juuso Vanonen
Inka Vuolanto
Elliot Yeung

Colours explanation
junior veteran lady lady junior lady veteran

Summary of club's teams results
DateTeamTournamentPos.
13.5.2012POLYWorld Championships 2012 Clubs12. (17)
7.5.2006POLY/HIIT BrothersFinnish Championships 2006 Teams8. (14)
7.5.2006JospaFinnish Championships 2006 Teams9. (14)
7.5.2006POLYFinnish Championships 2006 Teams10. (14)
14.5.2005POLYFinnish Championships 2005 Teams8. (18)
14.5.2005POLY/HIIT BrothersFinnish Championships 2005 Teams9. (18)
14.5.2005POLY IIIFinnish Championships 2005 Teams11. (18)
15.5.2004POLYFinnish Championships 2004 Teams5. (17)
15.5.2004POLY/HIIT BrothersFinnish Championships 2004 Teams10. (17)
3.5.2003POLYFinnish Championships 2003 Teams7. (14)
4.5.2002POLYFinnish Championships 2002 Teams7. (16)
4.5.2002POLY IIFinnish Championships 2002 Teams11. (16)
5.5.2001POLYFinnish Championships 2001 Teams9. (18)
8.4.2000POLYFinnish Championships 2000 Teams17. (22)

Any player who wishes their personal data to no longer be displayed or stored by the ITHF is asked to contact wr.update@ithf.info. The data will then be removed or anonymised.