To the start page Contact us Log in
Select country   Select club
-->
 

Oulu FIN
Club rank: 159.
City: Oulu
Contact person: -
Mail address: -
club web page

Players ranked at the ranking (65)
Rank Points
643.Luukas Hameenniemi1110
1106.Touko Anttila426
1280.Tuomas Laakso301
1604.Jarno Tuovinen181
1942.Eemil Huttunen111
2041.Petsku Jounila98
2106.Emma Koivula91
2174.Niko Simila84
2188.Matias Tuppi83
2249.Kasperi Maatta78
2569.Matias Karjalainen57
2832.Arska Jounila46
3082.Eino Raja-Aho37
3091.Otto Kyntomaa36
3140.Konsta Haikio35
3255.Oskar Pisano32
3355.Valto Hiltunen30
3792.Rasmus Tuikka22
3813.Aatos Urhonen22
3890.Kuutti Timonen21
3970.Niila Kauppi20
4126.Teemu Hettula18
4301.Eeli Makiniemi16
4372.Mikko Liakka16
4561.Perttu Maatta14
4921.Patrick Siironen11
5020.Atte Kangas11
5051.Niko Pesala11
5113.Eetu Sova10
5594.Henri Koskela8
5700.Joona Pekkarinen7
5998.Matias Jaaskelainen6
6240.Atte Pehkonen5
 
Rank Points
6338.Jarkko Ryyppo "Horppy"5
6653.Aleksi Kaijalainen4
7017.Akseli Virpi3
7265.Ella Ranta3
7333.Joona Autio3
7547.Markus Heikkinen2
7572.J-P Tuikka2
7572.Matti Urhonen2
7587.Alex Rikstrom2
7589.Joona Tuomikoski2
7682.Luka Rytilahti2
7719.Pyry Peltonen2
7838.Lotta Aalto2
7838.Joonatan Kokko2
7874.Lukas Kivioja2
8174.Oliver Tahkola1
8285.Kaius Kivioja1
8288.Emil Pulkkinen1
8693.Eelis Pehkonen1
8846.Alisa Aalto1
8864.Alex Finnig1
9088.Topias Jarvenpaa0
9088.Jenny Jounila0
9088.Knuut Kivioja0
9088.Jeremias Maenpaa0
9088.Mikael Sipila0
9088.Emma Sova0
9088.Saku Virtanen0
9321.Lauri Apaja0
9321.Jari-Pekka Mantykentta0
9321.Riko Rytilahti0
9321.Alex Selonen0

Members of the club no longer ranked at the ranking (115)
Jari Ahola
Jani Ahosola
Arttu Aine
Sakari Aine
Valtteri Aine
Kari Anunti
Jukka Aronen
Andreas Ebeling
Mattias Ebeling
Matti Etelapera
Jukka Forma
Eetu Haapaniemi
Paavo Hahtola
Jussi Halleen
Juha Hanhela
Antti Harma
Lauri Haro
Valtteri Hautala
Valtteri Hautala
Valtteri Hautala
Tommi Heikkinen
Jouni Hiltunen
Tomi Hintikka
Heikki Hoijarvi
Jarkko Honkakoski
Markku Huhtala
Tommi Huovinen
Mika Ikavalko
Pauli Ikonen
Matias Itkonen
Juha Jarvenpaa
Ossi Jauhojarvi
Tatu Junno
Jarmo Junttila
Janno Juttula
Ilmari Juutilainen
Janne Kangas
Mikael Kangasharju
Niina Kantola
Santeri Karjalainen
Tomi Karppinen
Ari Kauppi
Jari Kauranen
Matti Kemi
Tuomo Kemppainen
Mikko Kinnunen
Joonas Kiurusalmi
Pekka Kivilinna
Ville Kiviniemi
Verneri Kohonen
Matti Korkala
Janne Koski
Mikko Kumpula
Tommi Kurkela
Jyrki Lehto
Jarkko Liikanen
Santeri Linna
Olli Lukkarinen
 
Vesa Lundbom
Antti Maatta
Vesku Mahlakaarto
Ahti Meren
Heikki Metsavainio
Kari Miettunen
Miska Mylly
Risto Myllykangas
Timo Nikola
Oliver Norrena
Kalle Paakkonen
Santeri Pajunen
Konsta Pajuniemi
Markku Palomaki
Matias Pelkonen
Ossi Pesala
Antti Pesola
Antti Pollari
Miikka Pyykkonen
Tero Pyykkonen
Jonathan Rault
Tapani Ravelin
Juha Remes
Miika Rimpelainen
Matti Ronkanen
Mika Saarela
Pentti Saarinen
Jukka Sahlgren
Petri Sarajarvi
Tapio Sarjanoja
Ari Sarkilahti
Pasi Sarkkinen
Severi Savukoski
Allan Schneitz
Jarno Seppanen
Leo Siikaluoma
Lauri Sikkila
Siiri Sikkila
Timo Silvola
Leo Suni
Leo Suni
Leo Suni
Veli-Matti Tapio
Tapio Terho
Kari Tikkanen
Pauli Tikkanen
Jukka-Pekka Tuominen
Heikki Turpeinen
Tuomas Vaara
Jani Vaisanen
Elias Valimaa
Viljami Valipirtti
Markus Valtanen
Pekka Valtanen
Santeri Vanhala
Johannes Wagner
Saku Wennerstrand

Colours explanation
junior veteran lady lady junior lady veteran

Any player who wishes their personal data to no longer be displayed or stored by the ITHF is asked to contact wr.update@ithf.info. The data will then be removed or anonymised.