To the start page Contact us Log in
Select country   Select club
-->
 

Oulu FIN
Club rank: 169.
City: Oulu
Contact person: -
Mail address: -
club web page

Players ranked at the ranking (46)
Rank Points
808.Luukas Hameenniemi769
1116.Tuomas Laakso394
1119.Touko Anttila392
1873.Eemil Huttunen111
2039.Jarno Tuovinen90
2235.Emma Koivula71
2363.Petsku Jounila61
2500.Niko Simila54
2613.Kasperi Maatta49
2735.Arska Jounila44
2815.Matias Karjalainen41
3698.Oskar Pisano21
3941.Otto Kyntomaa18
4013.Konsta Haikio18
4270.Valto Hiltunen15
4531.Aatos Urhonen13
4603.Teemu Hettula12
4685.Kuutti Timonen11
4733.Rasmus Tuikka11
4779.Eeli Makiniemi11
5514.Perttu Maatta7
5685.Henri Koskela6
5785.Mikko Liakka6
 
Rank Points
5924.Niila Kauppi5
5942.Atte Kangas5
5963.Niko Pesala5
6101.Joona Pekkarinen5
6359.Matias Jaaskelainen4
6643.Jarkko Ryyppo "Horppy"3
6998.Atte Pehkonen3
7245.Aleksi Kaijalainen2
7273.Patrick Siironen2
7385.Ella Ranta2
7492.Akseli Virpi2
7673.Pyry Peltonen1
7788.J-P Tuikka1
7788.Matti Urhonen1
7798.Alex Rikstrom1
7800.Joona Tuomikoski1
8137.Joonatan Kokko1
8521.Kaius Kivioja1
8564.Eelis Pehkonen0
8767.Jenny Jounila0
8767.Knuut Kivioja0
8767.Jeremias Maenpaa0
8767.Saku Virtanen0

Members of the club no longer ranked at the ranking (134)
Alisa Aalto
Lotta Aalto
Jari Ahola
Jani Ahosola
Arttu Aine
Sakari Aine
Valtteri Aine
Kari Anunti
Lauri Apaja
Jukka Aronen
Joona Autio
Andreas Ebeling
Mattias Ebeling
Matti Etelapera
Alex Finnig
Jukka Forma
Eetu Haapaniemi
Paavo Hahtola
Jussi Halleen
Juha Hanhela
Antti Harma
Lauri Haro
Valtteri Hautala
Valtteri Hautala
Valtteri Hautala
Markus Heikkinen
Tommi Heikkinen
Jouni Hiltunen
Tomi Hintikka
Heikki Hoijarvi
Jarkko Honkakoski
Markku Huhtala
Tommi Huovinen
Mika Ikavalko
Pauli Ikonen
Matias Itkonen
Juha Jarvenpaa
Topias Jarvenpaa
Ossi Jauhojarvi
Tatu Junno
Jarmo Junttila
Janno Juttula
Ilmari Juutilainen
Janne Kangas
Mikael Kangasharju
Niina Kantola
Santeri Karjalainen
Tomi Karppinen
Ari Kauppi
Jari Kauranen
Matti Kemi
Tuomo Kemppainen
Mikko Kinnunen
Joonas Kiurusalmi
Pekka Kivilinna
Ville Kiviniemi
Lukas Kivioja
Verneri Kohonen
Matti Korkala
Janne Koski
Mikko Kumpula
Tommi Kurkela
Jyrki Lehto
Jarkko Liikanen
Santeri Linna
Olli Lukkarinen
Vesa Lundbom
 
Antti Maatta
Vesku Mahlakaarto
Jari-Pekka Mantykentta
Ahti Meren
Heikki Metsavainio
Kari Miettunen
Miska Mylly
Risto Myllykangas
Timo Nikola
Oliver Norrena
Kalle Paakkonen
Santeri Pajunen
Konsta Pajuniemi
Markku Palomaki
Matias Pelkonen
Ossi Pesala
Antti Pesola
Antti Pollari
Emil Pulkkinen
Miikka Pyykkonen
Tero Pyykkonen
Eino Raja-Aho
Jonathan Rault
Tapani Ravelin
Juha Remes
Miika Rimpelainen
Matti Ronkanen
Luka Rytilahti
Riko Rytilahti
Mika Saarela
Pentti Saarinen
Jukka Sahlgren
Petri Sarajarvi
Tapio Sarjanoja
Ari Sarkilahti
Pasi Sarkkinen
Severi Savukoski
Allan Schneitz
Alex Selonen
Jarno Seppanen
Leo Siikaluoma
Lauri Sikkila
Siiri Sikkila
Timo Silvola
Mikael Sipila
Eetu Sova
Emma Sova
Leo Suni
Leo Suni
Leo Suni
Oliver Tahkola
Veli-Matti Tapio
Tapio Terho
Kari Tikkanen
Pauli Tikkanen
Jukka-Pekka Tuominen
Matias Tuppi
Heikki Turpeinen
Tuomas Vaara
Jani Vaisanen
Elias Valimaa
Viljami Valipirtti
Markus Valtanen
Pekka Valtanen
Santeri Vanhala
Johannes Wagner
Saku Wennerstrand

Colours explanation
junior veteran lady lady junior lady veteran

Any player who wishes their personal data to no longer be displayed or stored by the ITHF is asked to contact wr.update@ithf.info. The data will then be removed or anonymised.