To the start page Contact us Log in
Select country   Select club
-->
 

Oulu FIN
Club rank: 157.
City: Oulu
Contact person: -
Mail address: -
club web page

Players ranked at the ranking (76)
Rank Points
467.Luukas Hameenniemi1619
1463.Jarno Tuovinen271
1614.Matias Tuppi208
1615.Touko Anttila208
1735.Petsku Jounila173
1742.Eino Raja-Aho172
1989.Tuomas Laakso124
2025.Kasperi Maatta120
2025.Niko Simila120
2184.Emma Koivula100
2454.Matias Karjalainen76
2619.Otto Kyntomaa65
2839.Arska Jounila54
2884.Konsta Haikio53
2926.Valto Hiltunen51
2950.Oskar Pisano50
3136.Rasmus Tuikka44
3368.Kuutti Timonen37
3375.Aatos Urhonen37
3510.Niila Kauppi34
3629.Mikko Liakka32
3983.Patrick Siironen26
4094.Teemu Hettula24
4189.Eetu Sova23
4303.Eeli Makiniemi22
4379.Perttu Maatta21
4824.Markus Heikkinen17
4901.Atte Kangas16
4932.Niko Pesala16
5934.Joona Pekkarinen10
6113.Eemil Huttunen9
6274.Santeri Pajunen8
6320.Leo Suni8
6326.Matias Jaaskelainen8
6380.Henri Koskela8
6388.Atte Pehkonen8
6741.Jarkko Ryyppo "Horppy"7
6920.Aleksi Kaijalainen6
 
Rank Points
7044.Joona Autio6
7378.Akseli Virpi5
7561.J-P Tuikka5
7561.Matti Urhonen5
7722.Jarmo Junttila4
7722.Luka Rytilahti4
7774.Alex Rikstrom4
7934.Lotta Aalto4
7934.Joonatan Kokko4
7934.Ella Ranta4
8007.Lukas Kivioja4
8135.Valtteri Hautala3
8147.Joona Tuomikoski3
8532.Leo Siikaluoma3
8551.Pyry Peltonen3
8609.Oliver Tahkola3
8642.Miska Mylly3
8701.Eetu Haapaniemi2
8793.Kaius Kivioja2
8797.Emil Pulkkinen2
9197.Jyrki Lehto2
9330.Alisa Aalto1
9397.Alex Finnig1
9517.Topias Jarvenpaa1
9517.Eelis Pehkonen1
9517.Mikael Sipila1
9841.Ari Kauppi1
9895.Knuut Kivioja1
9895.Jeremias Maenpaa1
9895.Emma Sova1
9895.Saku Virtanen1
10200.Lauri Apaja1
10200.Jenny Jounila1
10200.Jari-Pekka Mantykentta1
10421.Riko Rytilahti0
10421.Alex Selonen0
10650.Lauri Sikkila0
10650.Elias Valimaa0

Members of the club no longer ranked at the ranking (104)
Jari Ahola
Jani Ahosola
Arttu Aine
Sakari Aine
Valtteri Aine
Kari Anunti
Jukka Aronen
Andreas Ebeling
Mattias Ebeling
Matti Etelapera
Jukka Forma
Paavo Hahtola
Jussi Halleen
Juha Hanhela
Antti Harma
Lauri Haro
Valtteri Hautala
Valtteri Hautala
Tommi Heikkinen
Jouni Hiltunen
Tomi Hintikka
Heikki Hoijarvi
Jarkko Honkakoski
Markku Huhtala
Tommi Huovinen
Mika Ikavalko
Pauli Ikonen
Matias Itkonen
Juha Jarvenpaa
Ossi Jauhojarvi
Tatu Junno
Janno Juttula
Ilmari Juutilainen
Janne Kangas
Mikael Kangasharju
Niina Kantola
Santeri Karjalainen
Tomi Karppinen
Jari Kauranen
Matti Kemi
Tuomo Kemppainen
Mikko Kinnunen
Joonas Kiurusalmi
Pekka Kivilinna
Ville Kiviniemi
Verneri Kohonen
Matti Korkala
Janne Koski
Mikko Kumpula
Tommi Kurkela
Jarkko Liikanen
Santeri Linna
 
Olli Lukkarinen
Vesa Lundbom
Antti Maatta
Vesku Mahlakaarto
Ahti Meren
Heikki Metsavainio
Kari Miettunen
Risto Myllykangas
Timo Nikola
Oliver Norrena
Kalle Paakkonen
Konsta Pajuniemi
Markku Palomaki
Matias Pelkonen
Ossi Pesala
Antti Pesola
Antti Pollari
Miikka Pyykkonen
Tero Pyykkonen
Jonathan Rault
Tapani Ravelin
Juha Remes
Miika Rimpelainen
Matti Ronkanen
Mika Saarela
Pentti Saarinen
Jukka Sahlgren
Petri Sarajarvi
Tapio Sarjanoja
Ari Sarkilahti
Pasi Sarkkinen
Severi Savukoski
Allan Schneitz
Jarno Seppanen
Siiri Sikkila
Timo Silvola
Leo Suni
Leo Suni
Veli-Matti Tapio
Tapio Terho
Kari Tikkanen
Pauli Tikkanen
Jukka-Pekka Tuominen
Heikki Turpeinen
Tuomas Vaara
Jani Vaisanen
Viljami Valipirtti
Markus Valtanen
Pekka Valtanen
Santeri Vanhala
Johannes Wagner
Saku Wennerstrand

Colours explanation
junior veteran lady lady junior lady veteran

Any player who wishes their personal data to no longer be displayed or stored by the ITHF is asked to contact wr.update@ithf.info. The data will then be removed or anonymised.