J2 1 Litvinyuk Dmytro - Matantsev Evgeniy 4 : 4
J2 2 Kalinouski Fiodar - Litvinyuk Dmytro 0 : 6
J2 3 Henriksson Oscar - Litvinyuk Dmytro 2 : 2
J2 4 Fylling Amund Risa - Litvinyuk Dmytro 0 : 4
J2 5 Dietze Valentin - Litvinyuk Dmytro 4 : 4
J2 6 Suominen Benjamin - Litvinyuk Dmytro 1 : 2
J2 7 Skrlep Mojca - Litvinyuk Dmytro 0 : 6
J2 8 Roholm Joonatan - Litvinyuk Dmytro 0 : 6
J2 9 Moshnin Daniil - Litvinyuk Dmytro 2 : 7
J2 11 Litvinyuk Dmytro - Kahoun Lukáš 5 : 3
J2 12 Litvinyuk Dmytro - Haussknecht Leon 7 : 4
J2 13 Litvinyuk Dmytro - Edelis Elians 2 : 4
J2 14 Litvinyuk Dmytro - Bernát Vojtěch 9 : 3
J2 15 Litvinyuk Dmytro - Sládek Honza 2 : 1
J2 16 Litvinyuk Dmytro - Skrlep Miha 6 : 0
J2 17 Litvinyuk Dmytro - Restel Linus 5 : 4
J2 18 Litvinyuk Dmytro - Miglinieks Raivis 3 : 1
1/4 1 Ivanov Sergey - Litvinyuk Dmytro 2:6
1/4 2 Ivanov Sergey - Litvinyuk Dmytro 2:3
1/4 3 Ivanov Sergey - Litvinyuk Dmytro 4:2
1/4 4 Ivanov Sergey - Litvinyuk Dmytro 2:3
1/4 5 Ivanov Sergey - Litvinyuk Dmytro 0:3


generated by Trefik SW