6 1 Matantsev Evgeniy - Stolyarov Arseniy 2 : 4
6 2 Matantsev Evgeniy - Shalomayev Mykhaylo 9 : 1
6 3 Matantsev Evgeniy - Rautio Juho 7 : 2
6 4 Matantsev Evgeniy - Mucenieks Edgars 5 : 4
6 5 Lorand st. Allan - Matantsev Evgeniy 1 : 8
6 6 Fjermestad Andreas - Matantsev Evgeniy 1 : 2
6 7 Engel Anette - Matantsev Evgeniy 1 : 4
6 8 Zaharov Alexey - Matantsev Evgeniy 1 : 0
6 9 Valachovič Tibor - Matantsev Evgeniy 1 : 4
6 10 Skrlep Bernard - Matantsev Evgeniy 1 : 7
6 11 Remeika Zygimantas - Matantsev Evgeniy 1 : 12
6 12 Petrik Pavel - Matantsev Evgeniy 3 : 9
6 14 Matantsev Evgeniy - Hansson Fidde 2 : 3
6 15 Matantsev Evgeniy - Tsyupko Evgeny 5 : 2
6 16 Matantsev Evgeniy - Zaharovs Jevgenijs 4 : 4
6 17 Matantsev Evgeniy - Voronov Vladimir 7 : 2
6 18 Matantsev Evgeniy - Turoň Lukáš 5 : 0
A2 1 Matantsev Evgeniy - Malygin Dmitry 1 : 1
A2 2 Matantsev Evgeniy - Dubinin Grigoriy 2 : 4
A2 3 Matantsev Evgeniy - Hvižď ml. Leoš 5 : 3
A2 4 Matantsev Evgeniy - Korabel Oleksii 6 : 2
A2 5 Matantsev Evgeniy - Chylík ml. Jiří 7 : 1
A2 6 Matantsev Evgeniy - Titov Alexey 3 : 2
A2 7 Matantsev Evgeniy - Larsson Emil 7 : 1
A2 8 Matantsev Evgeniy - Pelkonen Jan 3 : 2
A2 9 Caics Edgars - Matantsev Evgeniy 10 : 1
A2 10 Petrov Dmitriy - Matantsev Evgeniy 3 : 4
A2 11 Lebl Kryštof - Matantsev Evgeniy 1 : 7
A2 12 Tměj Petr - Matantsev Evgeniy 1 : 3
A2 13 Eriksson Kevin - Matantsev Evgeniy 6 : 2
A2 14 Petr Patrik - Matantsev Evgeniy 1 : 6
A2 15 Sainio Santtu - Matantsev Evgeniy 2 : 2
A2 16 Klippen Magnus - Matantsev Evgeniy 6 : 2
A2 17 Miloradov Alexander - Matantsev Evgeniy 2 : 5
A2 18 Regula Gergely - Matantsev Evgeniy 3 : 8
A2 19 Miglinieks Raivis - Matantsev Evgeniy 2 : 5
A2 20 Ostlund Peter - Matantsev Evgeniy 4 : 2
A2 21 Nilsson Markus - Matantsev Evgeniy 1 : 6
A2 22 Galuzo Yanis - Matantsev Evgeniy 1 : 1
A2 23 Saveljeva Maria - Matantsev Evgeniy 2 : 5
A2 24 Curkovic Kristijan - Matantsev Evgeniy 4 : 7
1/16 finals 1 Matantsev Evgeniy - Henriksson Oscar 1:2
1/16 finals 2 Matantsev Evgeniy - Henriksson Oscar 3:5
1/16 finals 3 Matantsev Evgeniy - Henriksson Oscar 3:4
1/16 finals 4 Matantsev Evgeniy - Henriksson Oscar 4:3 P
1/16 finals 5 Matantsev Evgeniy - Henriksson Oscar 3:0
1/16 finals 6 Matantsev Evgeniy - Henriksson Oscar 3:4


generated by Trefik SW