V4 1 Ekestubbe Anders - Zaporojets Igor 6 : 1
V4 2 Ekestubbe Anders - Toft Nielsen Michael 6 : 3
V4 3 Ekestubbe Anders - Shalomayev Mykhaylo 7 : 3
V4 4 Ekestubbe Anders - Sahlgren Jari 4 : 1
V4 5 Ekestubbe Anders - Locher Rolf 5 : 3
V4 6 Ekestubbe Anders - Hamdamov Vafa 1 : 1
V4 8 Voronov Vladimir - Ekestubbe Anders 2 : 6
V4 9 Suma Frantisek - Ekestubbe Anders 1 : 6
V4 10 Saveljev Igor - Ekestubbe Anders 2 : 2
V4 11 Petrov Dmitriy - Ekestubbe Anders 3 : 3
V4 12 Kalninš Sandis - Ekestubbe Anders 1 : 2
V4 13 Estmo Johan - Ekestubbe Anders 2 : 5
VA2 1 Ekestubbe Anders - Plešák Pavel 2 : 7
VA2 2 Ekestubbe Anders - Mihejevs Sergejs 4 : 1
VA2 3 Ekestubbe Anders - Curkovic Kristijan 4 : 3
VA2 4 Ekestubbe Anders - Žernovojs Aleksandrs 1 : 1
VA2 5 Ekestubbe Anders - Lundin Joakim 2 : 2
VA2 6 Dryák Jan - Ekestubbe Anders 4 : 4


generated by Trefik SW