L1 1 Gorodnitskaya Viktoria - Komaraite Sandra 4 : 1
L1 2 Gorodnitskaya Viktoria - Horáková Miroslava 7 : 0
L1 4 Garkovska Anastasiya - Gorodnitskaya Viktoria 1 : 1
L1 5 Racenaja Elena - Gorodnitskaya Viktoria 0 : 6
L1 6 Miloradova Maria - Gorodnitskaya Viktoria 1 : 5
L1 7 Kamzola Laima - Gorodnitskaya Viktoria 1 : 2
L1 8 Gripp Annika - Gorodnitskaya Viktoria 1 : 6
L1 9 Gorodnitskaya Viktoria - Gobyová Vlasta 3 : 0
L1 10 Gorodnitskaya Viktoria - Eriksson Caroline 3 : 0
L1 11 Gorodnitskaya Viktoria - Nikitina Elena 1 : 3
LA 1 Gorodnitskaya Viktoria - Engel Anette 4 : 1
LA 2 Gorodnitskaya Viktoria - Zuce-Tenča Ilze 2 : 2
LA 3 Gorodnitskaya Viktoria - Saveljeva Maria 2 : 4
LA 4 Gorodnitskaya Viktoria - Noselivska Viktoriya 1 : 1
LA 5 Vorobieva Irina - Gorodnitskaya Viktoria 2 : 4
LA 6 Zaporojets Viktoriia - Gorodnitskaya Viktoria 0 : 7


generated by Trefik SW