6 1 Tsyupko Evgeny - Zaharov Alexey 2 : 4
6 2 Zaharovs Jevgenijs - Zaharov Alexey 5 : 3
6 3 Zaharov Alexey - Voronov Vladimir 8 : 2
6 4 Zaharov Alexey - Turoň Lukáš 2 : 1
6 5 Zaharov Alexey - Skrlep Bernard 7 : 0
6 6 Zaharov Alexey - Remeika Zygimantas 5 : 1
6 7 Zaharov Alexey - Petrik Pavel 7 : 0
6 8 Zaharov Alexey - Matantsev Evgeniy 1 : 0
6 9 Zaharov Alexey - Hansson Fidde 3 : 0
6 10 Zaharov Alexey - Engel Anette 5 : 1
6 11 Zaharov Alexey -
6 12 Valachovič Tibor - Zaharov Alexey 2 : 6
6 13 Stolyarov Arseniy - Zaharov Alexey 3 : 2
6 14 Shalomayev Mykhaylo - Zaharov Alexey 3 : 4
6 15 Rautio Juho - Zaharov Alexey 2 : 5
6 16 Mucenieks Edgars - Zaharov Alexey 3 : 6
6 17 Lorand st. Allan - Zaharov Alexey 1 : 7
6 18 Fjermestad Andreas - Zaharov Alexey 3 : 5
A2 1 Zaharov Alexey - Chylík ml. Jiří 4 : 3
A2 2 Zaharov Alexey - Larsson Emil 3 : 1
A2 3 Zaharov Alexey - Pelkonen Jan 4 : 3
A2 4 Zaharov Alexey - Titov Alexey 4 : 1
A2 5 Zaharov Alexey - Korabel Oleksii 1 : 2
A2 6 Zaharov Alexey - Hvižď ml. Leoš 5 : 5
A2 7 Zaharov Alexey - Malygin Dmitry 7 : 1
A2 8 Zaharov Alexey - Dubinin Grigoriy 1 : 0
A2 9 Petr Patrik - Zaharov Alexey 1 : 6
A2 10 Sainio Santtu - Zaharov Alexey 2 : 1
A2 11 Klippen Magnus - Zaharov Alexey 2 : 1
A2 12 Eriksson Kevin - Zaharov Alexey 4 : 2
A2 13 Caics Edgars - Zaharov Alexey 4 : 4
A2 14 Petrov Dmitriy - Zaharov Alexey 5 : 8
A2 15 Lebl Kryštof - Zaharov Alexey 3 : 6
A2 16 Tměj Petr - Zaharov Alexey 6 : 4
A2 17 Galuzo Yanis - Zaharov Alexey 1 : 4
A2 18 Saveljeva Maria - Zaharov Alexey 2 : 5
A2 19 Curkovic Kristijan - Zaharov Alexey 2 : 3
A2 20 Nilsson Markus - Zaharov Alexey 1 : 4
A2 21 Miloradov Alexander - Zaharov Alexey 1 : 1
A2 22 Regula Gergely - Zaharov Alexey 3 : 6
A2 23 Miglinieks Raivis - Zaharov Alexey 2 : 1
A2 24 Ostlund Peter - Zaharov Alexey 3 : 3
1/16 finals 1 Zaharov Alexey - Hamáček Filip 3:2
1/16 finals 2 Zaharov Alexey - Hamáček Filip 4:0
1/16 finals 3 Zaharov Alexey - Hamáček Filip 4:3 P
1/16 finals 4 Zaharov Alexey - Hamáček Filip 3:4 P
1/16 finals 5 Zaharov Alexey - Hamáček Filip 5:2
1/8 finals 1 Silis Atis - Zaharov Alexey 1:0
1/8 finals 2 Silis Atis - Zaharov Alexey 4:5 P
1/8 finals 3 Silis Atis - Zaharov Alexey 3:2 P
1/8 finals 4 Silis Atis - Zaharov Alexey 4:3
1/8 finals 5 Silis Atis - Zaharov Alexey 4:5 P
1/8 finals 6 Silis Atis - Zaharov Alexey 2:1


generated by Trefik SW