V4 1 Estmo Johan - Voronov Vladimir 0 : 3
V4 2 Zaporojets Igor - Voronov Vladimir 5 : 2
V4 3 Voronov Vladimir - Toft Nielsen Michael 1 : 3
V4 4 Voronov Vladimir - Shalomayev Mykhaylo 0 : 5
V4 5 Voronov Vladimir - Sahlgren Jari 2 : 1
V4 6 Voronov Vladimir - Locher Rolf 5 : 2
V4 7 Voronov Vladimir - Hamdamov Vafa 2 : 3
V4 8 Voronov Vladimir - Ekestubbe Anders 2 : 6
V4 10 Suma Frantisek - Voronov Vladimir 6 : 2
V4 11 Saveljev Igor - Voronov Vladimir 5 : 1
V4 12 Petrov Dmitriy - Voronov Vladimir 7 : 2
V4 13 Kalninš Sandis - Voronov Vladimir 7 : 1
VC 1 Curkovic Marko - Voronov Vladimir 1 : 1
VC 2 Locher Rolf - Voronov Vladimir 4 : 3
VC 3 Voronov Vladimir - Suma Frantisek 2 : 1
VC 4 Voronov Vladimir - Bruneske Frank 2 : 2
VC 5 Voronov Vladimir - Kniaziuk Andrei 4 : 1
VC 6 Voronov Vladimir - Pommerenke Ralph 1 : 3
VC 7 Voronov Vladimir - Kuratnik Eduard 8 : 1
VC 8 Voronov Vladimir -
VC 9 Margolis Mihail - Voronov Vladimir 7 : 2
VC 10 Cornelius Thomas - Voronov Vladimir 5 : 3
VC 11 Naszádi András - Voronov Vladimir 0 : 3
VC 12 Vazhnik Siarhei - Voronov Vladimir 1 : 0


generated by Trefik SW