6 1 Tsyupko Evgeny - Zaharov Alexey 2 : 4
6 2 Tsyupko Evgeny - Valachovič Tibor 5 : 5
6 3 Tsyupko Evgeny - Stolyarov Arseniy 1 : 2
6 4 Tsyupko Evgeny - Shalomayev Mykhaylo 1 : 2
6 5 Tsyupko Evgeny - Rautio Juho 2 : 5
6 6 Tsyupko Evgeny - Mucenieks Edgars 3 : 7
6 7 Tsyupko Evgeny - Lorand st. Allan 7 : 1
6 8 Tsyupko Evgeny - Fjermestad Andreas 8 : 1
6 9 Engel Anette - Tsyupko Evgeny 2 : 2
6 10 Voronov Vladimir - Tsyupko Evgeny 5 : 3
6 11 Turoň Lukáš - Tsyupko Evgeny 4 : 3
6 12 Skrlep Bernard - Tsyupko Evgeny 1 : 4
6 13 Remeika Zygimantas - Tsyupko Evgeny 3 : 5
6 14 Petrik Pavel - Tsyupko Evgeny 0 : 6
6 15 Matantsev Evgeniy - Tsyupko Evgeny 5 : 2
6 16 Hansson Fidde - Tsyupko Evgeny 2 : 0
6 18 Tsyupko Evgeny - Zaharovs Jevgenijs 1 : 2
C 1 Tsyupko Evgeny - Skrlep Rok 4 : 3
C 2 Tsyupko Evgeny - Hudec Karol 6 : 5
C 3 Tsyupko Evgeny - Margolis Mihail 2 : 2
C 4 Tsyupko Evgeny - Haussknecht Leon 0 : 7
C 5 Tsyupko Evgeny - Kunzler Bernie 4 : 3
C 6 Tsyupko Evgeny - Lunden Martin 4 : 5
C 7 Tsyupko Evgeny - Vépy I Martin 5 : 3
C 8 Černoch Miroslav - Tsyupko Evgeny 2 : 1
C 9 Hudec Tomáš - Tsyupko Evgeny 5 : 3
C 10 Bozic Anze - Tsyupko Evgeny 3 : 3
C 11 Metelitsa Aleksandr - Tsyupko Evgeny 3 : 8
C 12 Komaraite Sandra - Tsyupko Evgeny 3 : 5
C 13 Pleikys Audrius - Tsyupko Evgeny 0 : 3
C 14 Suma Frantisek - Tsyupko Evgeny 1 : 5
C 15 Fjermestad Andreas - Tsyupko Evgeny 1 : 2
C 16 Dietze Valentin - Tsyupko Evgeny 3 : 5
C 17 Eriksson Kimmo - Tsyupko Evgeny 6 : 1
C 18 Dalgou Aliaksandr - Tsyupko Evgeny 2 : 4
C 20 Tsyupko Evgeny - Curkovic Marko 2 : 4
C 21 Tsyupko Evgeny - Papp Magor 4 : 2
C 22 Tsyupko Evgeny - Satkus Mazvydas 5 : 2
C 23 Tsyupko Evgeny - Lorand st. Allan 7 : 3
C 24 Tsyupko Evgeny - Vazhnik Siarhei 4 : 1
C 1/2 1 Lunden Martin - Tsyupko Evgeny 5:1
C 1/2 2 Lunden Martin - Tsyupko Evgeny 3:2 P
C 1/2 3 Lunden Martin - Tsyupko Evgeny 2:3
C 1/2 4 Lunden Martin - Tsyupko Evgeny 3:0


generated by Trefik SW