L1 1 Gorodnitskaya Viktoria - Komaraite Sandra 4 : 1
L1 2 Garkovska Anastasiya - Komaraite Sandra 3 : 3
L1 3 Racenaja Elena - Komaraite Sandra 6 : 4
L1 4 Miloradova Maria - Komaraite Sandra 7 : 2
L1 5 Komaraite Sandra - Kamzola Laima 1 : 0
L1 6 Komaraite Sandra - Gripp Annika 6 : 0
L1 7 Komaraite Sandra - Gobyová Vlasta 6 : 0
L1 8 Komaraite Sandra - Eriksson Caroline 1 : 3
L1 9 Komaraite Sandra - Nikitina Elena 2 : 2
L1 11 Horáková Miroslava - Komaraite Sandra 1 : 11
LA 1 Vorobieva Irina - Komaraite Sandra 8 : 2
LA 2 Zaporojets Viktoriia - Komaraite Sandra 2 : 0
LA 3 Komaraite Sandra - Engel Anette 1 : 2
LA 4 Komaraite Sandra - Zuce-Tenča Ilze 3 : 4
LA 5 Komaraite Sandra - Saveljeva Maria 3 : 5
LA 6 Komaraite Sandra - Noselivska Viktoriya 0 : 5


generated by Trefik SW