V2 1 Kufrin Vjekoslav - Pommerenke Ralph 1 : 1
V2 2 Dryák Jan - Pommerenke Ralph 7 : 1
V2 3 Žernovojs Aleksandrs - Pommerenke Ralph 3 : 1
V2 4 Shekarev Alen - Pommerenke Ralph 3 : 0
V2 5 Pommerenke Ralph - Plešák Pavel 2 : 5
V2 6 Pommerenke Ralph - Mihejevs Sergejs 3 : 4
V2 7 Pommerenke Ralph - Lorand st. Allan 1 : 6
V2 8 Pommerenke Ralph - Kniaziuk Andrei 3 : 3
V2 9 Pommerenke Ralph - Curkovic Kristijan 1 : 10
V2 10 Pommerenke Ralph - Šmíd David 2 : 4
V2 12 Naszádi András - Pommerenke Ralph 2 : 4
V2 13 Lundin Joakim - Pommerenke Ralph 3 : 3
VC 1 Pommerenke Ralph - Margolis Mihail 3 : 2
VC 2 Pommerenke Ralph - Cornelius Thomas 3 : 2
VC 3 Pommerenke Ralph - Naszádi András 3 : 1
VC 4 Vazhnik Siarhei - Pommerenke Ralph 1 : 1
VC 5 Kuratnik Eduard - Pommerenke Ralph 3 : 5
VC 6 Voronov Vladimir - Pommerenke Ralph 1 : 3
VC 7 Bruneske Frank - Pommerenke Ralph 3 : 4
VC 8 Kniaziuk Andrei - Pommerenke Ralph 3 : 3
VC 10 Pommerenke Ralph - Curkovic Marko 2 : 2
VC 11 Pommerenke Ralph - Locher Rolf 1 : 1
VC 12 Pommerenke Ralph - Suma Frantisek 5 : 2


generated by Trefik SW