6 1 Matantsev Evgeniy - Stolyarov Arseniy 2 : 4
6 2 Hansson Fidde - Stolyarov Arseniy 1 : 6
6 3 Tsyupko Evgeny - Stolyarov Arseniy 1 : 2
6 4 Zaharovs Jevgenijs - Stolyarov Arseniy 4 : 3
6 5 Voronov Vladimir - Stolyarov Arseniy 2 : 3
6 6 Turoň Lukáš - Stolyarov Arseniy 5 : 2
6 7 Stolyarov Arseniy - Skrlep Bernard 6 : 4
6 8 Stolyarov Arseniy - Remeika Zygimantas 8 : 0
6 9 Stolyarov Arseniy - Petrik Pavel 3 : 2
6 10 Stolyarov Arseniy - Lorand st. Allan 6 : 3
6 11 Stolyarov Arseniy - Fjermestad Andreas 6 : 2
6 12 Stolyarov Arseniy - Engel Anette 7 : 4
6 13 Stolyarov Arseniy - Zaharov Alexey 3 : 2
6 14 Stolyarov Arseniy - Valachovič Tibor 4 : 4
6 15 Stolyarov Arseniy -
6 16 Shalomayev Mykhaylo - Stolyarov Arseniy 4 : 2
6 17 Rautio Juho - Stolyarov Arseniy 2 : 3
6 18 Mucenieks Edgars - Stolyarov Arseniy 4 : 3
A2 1 Stolyarov Arseniy - Hvižď ml. Leoš 0 : 2
A2 2 Stolyarov Arseniy - Korabel Oleksii 2 : 2
A2 3 Stolyarov Arseniy - Malygin Dmitry 1 : 2
A2 4 Stolyarov Arseniy - Dubinin Grigoriy 0 : 4
A2 5 Stolyarov Arseniy - Pelkonen Jan 1 : 5
A2 6 Stolyarov Arseniy - Larsson Emil 7 : 3
A2 7 Stolyarov Arseniy - Titov Alexey 4 : 1
A2 8 Stolyarov Arseniy - Chylík ml. Jiří 2 : 2
A2 9 Lebl Kryštof - Stolyarov Arseniy 0 : 2
A2 10 Tměj Petr - Stolyarov Arseniy 1 : 1
A2 11 Caics Edgars - Stolyarov Arseniy 4 : 1
A2 12 Petrov Dmitriy - Stolyarov Arseniy 3 : 8
A2 13 Sainio Santtu - Stolyarov Arseniy 2 : 1
A2 14 Klippen Magnus - Stolyarov Arseniy 3 : 7
A2 15 Eriksson Kevin - Stolyarov Arseniy 0 : 3
A2 16 Petr Patrik - Stolyarov Arseniy 2 : 4
A2 17 Miglinieks Raivis - Stolyarov Arseniy 2 : 3
A2 18 Ostlund Peter - Stolyarov Arseniy 4 : 2
A2 19 Miloradov Alexander - Stolyarov Arseniy 10 : 3
A2 20 Regula Gergely - Stolyarov Arseniy 0 : 4
A2 21 Saveljeva Maria - Stolyarov Arseniy 4 : 5
A2 22 Curkovic Kristijan - Stolyarov Arseniy 3 : 5
A2 23 Nilsson Markus - Stolyarov Arseniy 5 : 3
A2 24 Galuzo Yanis - Stolyarov Arseniy 3 : 3


generated by Trefik SW