V2 1 Kufrin Vjekoslav - Pommerenke Ralph 1 : 1
V2 2 Kufrin Vjekoslav - Naszádi András 2 : 1
V2 3 Kufrin Vjekoslav - Lundin Joakim 1 : 4
V2 5 Dryák Jan - Kufrin Vjekoslav 5 : 0
V2 6 Žernovojs Aleksandrs - Kufrin Vjekoslav 2 : 1
V2 7 Shekarev Alen - Kufrin Vjekoslav 1 : 3
V2 8 Plešák Pavel - Kufrin Vjekoslav 5 : 2
V2 9 Mihejevs Sergejs - Kufrin Vjekoslav 3 : 2
V2 10 Lorand st. Allan - Kufrin Vjekoslav 3 : 2
V2 11 Kufrin Vjekoslav - Kniaziuk Andrei 2 : 2
V2 12 Kufrin Vjekoslav - Curkovic Kristijan 0 : 3
V2 13 Kufrin Vjekoslav - Šmíd David 1 : 4
VB 1 Kufrin Vjekoslav - Henttonen Ville 3 : 4
VB 2 Kufrin Vjekoslav - Skrlep Bernard 1 : 3
VB 3 Kufrin Vjekoslav - Pleikys Audrius 2 : 2
VB 4 Kufrin Vjekoslav - Klaus Jean-Claude 3 : 4
VB 5 Zaporojets Igor - Kufrin Vjekoslav 3 : 1
VB 6 Hamdamov Vafa - Kufrin Vjekoslav 7 : 1
VB 7 Toft Nielsen Michael - Kufrin Vjekoslav 2 : 2
VB 8 Estmo Johan - Kufrin Vjekoslav 0 : 1
VB 9 Kufrin Vjekoslav - Haussknecht Thomas 4 : 3
VB 10 Kufrin Vjekoslav - Sjöstedt Rickard 2 : 3
VB 11 Kufrin Vjekoslav - Hudec Karol 2 : 2
VB 12 Kufrin Vjekoslav - Rafferty Kevin 3 : 0


generated by Trefik SW